Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
morfolojik
  • sıfat Yapı bilimsel

"morfolojik" kelimesinin kullanım örnekleri.

Projede karşılaştıkları iki zorluğu, anlamsal bütünlüğü yakalamak ve morfolojik kuralların doğruluğunu sağlayabilmek olduğunu söyleyen Yıldız, “Deneklere 6 ünlü şair tarafından yazılmış, 6 tane de ROMTU tarafından üretilmiş şiirleri verdik.

OMÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin yaptığı araştırma sonucu; Of, Artlı ve Çepni koyunu olarak yöresel isimleri ile anılan yerel genetik kaynak niteliği taşıması muhtemel morfolojik özellikler bakımından farklı genotipler tespit edildi.

Çalışmada kullanılan örnekler, morfolojik, filogenetik ve anatomik olarak incelenmiş ve aralarında büyük farklılıklar tespit edilmiştir.

Bu geko kertenkelesini morfolojik olarak diğerlerinden ayıran bazı özelliklerin bulunduğunu belirten LIPI'deki sürüngen bilim uzmanlarından Amir Hamidy, detaylı incelemelerde kol ve bacakların etrafında özel karakteristiğe sahip küçük çıkıntılar tespit ettiklerini kaydetti.

Bu metot, sağlıklı sperm hücrelerine zarar verebilecek teknikleri kullanmadan morfolojik, genetik ve fizyolojik olarak daha iyi spermlerin ölü, immatür ve düşük kaliteli sperm hücrelerinden ayıklanmasını sağlamak amacı ile tasarlanmıştır.

Yemyeşil, farklı bitki örtüsünün olduğu çeşitli sebze ve meyvelerinin yetişebildiği, bazalt taşlarının kendisini hissettirdiği, kanyonların, morfolojik kıvrılma ve kırılmaların olduğu, jeolojik, doğal bitki örtüsü ve beşeri faktörler açısından önemli bir yer.

Akkuş, çiğdemleri yetiştirmekle de kalmayarak kendi imkanları dahilinde bitkinin morfolojik ve biyolojik yapısını inceliyor.

O dönemdeki insanların biyolojik, morfolojik özelliklerine ışık tutabilecek önemli veriler içeriyor'' şeklinde konuştu.

O dönemdeki insanların biyolojik, morfolojik özelliklerine ışık tutabilecek önemli veriler içeriyor.

Artan şiddetli yağışların ve insan aktivitelerinin heyelan vakalarının her geçen gün artmasına sebep olduğunu belirten Özkaldı, Türkiye'de morfolojik yapısı, coğrafi konumu ve iklim özellikleri nedeniyle bu durumla sık sık karşılaşıldığını ifade etti.