Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
morfoplânkton

(Yun. morphe: şekil; plangktos: dolaşan) Küçük boyu, vücut şekli, kapsadığı yağ damlacıkları, gaz vb. ile yüzebilen organizmalar.