Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
morfotip

(Yun. morphe: şekil; typos: örnek)

  1. Polimorf bir türün sadece bir şekline ait tip örneği.

  2. Dimorfizm ya da ipolimorfizm görülen bir türde ikinci ya da daha sonraki bir formu tanımlamak için seçilen örnek.