Kelime tanımını bul

Yerbilim Terimleri Sözlüğü
mortaş

bk. kuars.

Uygulayım Terimleri Sözlüğü
mortaş

madencilik: Metalimsi olmayan parıltıda, renksiz ya da yabancı karışımlarla çeşitli renklerde en yaygın kayaç yapıcı töz.