Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
morula
  • isim, biyoloji Blastula
Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
morula

anat. Zigot oluşumunu izleyen dönemde biçimlenen çok hücreli dut benzeri oluşum, dutcuk. İnsanlarda morula 9–16 hücreden hayvanlarda ise 16–64 hücreden oluşur.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
morula

Döllenmiş yumurtanın segmentasyonu sırasında oluşan ve hücrelerin dut gibi bir arada bir topluluk teşkil ettiği embriyo safhası.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
morula

Döllenmiş yumurtanın segmentasyonu sırasında oluşan ve hücrelerin dut gibi bir topluluk oluşturduğu embriyo evresi.

Vikipedi
Morula

Morula, embriyonik gelişiminin çok erken bir evresindeki embriyoya verilen isim. Gelişimin bu evresine de morula denir. Hücreler yığınıdır.

Morula, Latince morus (dut) kelimesinden türetilmiştir. Döllenme (fertilizasyon) sonunda oluşan tek hücreli zigot hızlıca bölünmeye başlar, böylece blastomerler (hücreler) oluşur. Blastomer (hücre) sayısı 16'ya ulaştığında zigot morula diye adlandırılır. Döllenmeden (fertilizasyon) 3-4 gün sonrasına kadar sürer.

Ortalama bir blastula yaklaşık 32 hücreye ( blastomer) sahiptir, bir tür hücreler yığınıdır. Morula uterusa ( rahime) doğru fallop tüplerinden aşağı doğru hareket eder, döllenmeden yaklaşık olarak 4 gün sonra rahime ulaşır ve bu sırada blastomerlerin arasına sıvı girer ve birikir. Bunun sonucu olarak iç tarafta sıvı dolu bir boşluk oluşur. İçinde sıvı dolu bir boşluk olan morulaya artık blastosist adı verilir.