Kelime tanımını bul

Vikipedi
Mstislav (knez)

Çernigov Knezi Mstislav ( Ukraynaca: Мстислав Володимирович Хоробрий) (d. ? - ö. 1036), Kiev Knezi I. Vladimir'in oğludur, Kiev Knezi I. Yaroslav ise, ağabeyidir.

Babası ve ailesi vaftiz edilirken 10 yaşlarındaydı. Vaftizi sırasında ilk Bizans imparatoru olan Konstantin'in adını alan Mstislav, Tmutarakan'ı idare etmesi için Karadeniz civarına yollandı. Bizans İmparatorluğu'yla ilişkileri çoğunlukla samimi olarak kaldı. 1016'da Hazar Kağanlığı'na ait kalan son Hazar kalelerine baskın düzenleyerek, hem kaleleri hem de son Hazar kağanı Georgius Tzul'u esir aldı ve böylece Tmutarakan'ın da knezi oldu. Bu baskında, Bizans imparatoru II. Basileios'un yolladığı kuvvetler sayesinde Kiev Knezliği'nin Kırım ve çevresindeki otoritesi sağlamlaştırıldı. 1022'de Çerkesleri idare altına alan Mstislav, iki yıl sonra ağabeyi I. Yaroslav Kiev'in dışındayken knezliğe önderlik etti ve kalan Hazar boylarını itaat altına almak için çeşitli saldırılar düzenledi. I. Yaroslav'la knezlik için bir sürtüşme yaşamaları üzerine, Kiev Knezliği Mstislav'a batı bölgelerinin idaresini verdi ve Mstislav da başkenti olarak Çernihiv ( Çernigov) şehrini seçti. 1031'de her iki kardeş de, Galiçya seferine çıktı. Daha sonra aynı yıl, Mstislav filosuna Alanlar da katıldı.