Kelime tanımını bul

İktisat Terimleri Sözlüğü
MTO

bk. Uluslararası Ticaret Odası