Kelime tanımını bul

Kişi Adları Sözlüğü
Muhammed

Cinsiyet: Erkek bk. Muhammet

Vikipedi
Muhammed (anlam ayrımı)

Muhammed, Arapça kökenli bir erkek ismidir (محمّد - Muḥammad). İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'tan dolayı Müslümanlar arasında yaygın bir kullanımı vardır.

Muhammed ismi ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

=

Muhammed (Gazne sultanı)

Gazneli Muhammed (ö. 8 Nisan 1041), 1030–1031 yılları arasında ve 1041 yılında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.

Sultan Mahmut, ölmeden önce hâkim olduğu ülkeleri beş erkek çocuğundanBunlar: Mesud, Muhammed, Süleyman, Şücâ ve Abdürreşid idi; Bosworth, The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994–1040, Soy Kütüğü Tablosu büyük olan ikisi arasında bölüştürmüştü. Buna göre; Gazne, Horasan, Belh ve Hindistan'nın kuzeyi Muhammed'e, yeni zapt edilmiş ve geleceği meçhul olan Rey, İsfahan ve Cibal ise büyük oğlu Mesud'a verilmişti.Şebânkâreî, s.64 Gazneli Mahmut 30 Nisan 1030 tarihinde öldükten sonra, hanedan üyeleri tarafından 33 yaşındaki Gazneli Muhammet tahta geçirildi.Gerdîzî, s.194 Bu durum üzerine kardeşine bir mektup yollayan Mesut, kardeşinin vekili olmak ve hutbelerle paralarda kendi adının da zikredilmesini istedi. Ancak, Muhammed bu istekleri kabul etmedi.Bayur, s.185

Abbasi halifesi El-Kadir ve Horasan orduları kumandanı gibi makam sahibi olan kişilerin de kendini hükümdar olarak tanıdığını haber alan Mesut, Karahanlı hükümdarının da desteğini almış ve babası Gazneli Mahmut devrinde ülkeden kovulan Türkmenlerin geri gelmesine izin vermiştir.Köymen, s.175-176 Gazneli Muhammet, sultan oluşundan 4 ay sonra, kardeşinin üzerine yürüdü. Ordu komutanları Rey'e ulaşmadan, Muhammed'e artık Sultan Mesud'a tâbi olduklarını bildirdiler ve Muhammed'i yol üzerindeki bir kaleye hapsettiler.

17 Ocak 1041'de bir kalede öldürülen Mesut'un.Gerdîzî, s.204-206Bosworth, The Later Ghaznavids: Splendour and Decay, s.15-19 yerine geçen Gazneli Muhammed, ikinci kez tahta geçtikten sonra hemen başkent Gazne'ye dönmemiş ve kışı Peşaver'de geçirmişti. Babasının ölüm ve amcasının tahta çıkış haberlerini alan Mevdud, Gazne'ye geldi ve hükümdarlığını ilan etti. Bahar geldiği zaman da, amcası Gazneli Muhammet'in üzerine yürüdü. 8 Nisan 1041'de Celalabat'ta yapılan savaşı Mevdud kazandı ve Gazneli Muhammed'le taraftarları öldürüldü.Bosworth, The Later Ghaznavids: Splendour and Decay, s.22-24

Muhammed

Muhammed Tam adı: Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn-i ʿAbd Allâh ibn-i ʿAbd’ûl-Muttâlib ibn-i Hâşim ibn-i ʿAbd Menâf El Kureyşî (‎; , Mekke – 8 Haziran 632, Medine),Elizabeth Goldman (1995), s. 63 gives 8 June 632, the dominant Islamic tradition. Many earlier, mainly non-Islamic traditions refer to him as still alive at the time of the invasion of Palestine. See Stephen J. Shoemaker,The Death of a Prophet: The End of Muhammad's Life and the Beginnings of Islam, University of Pennsylvania Press, 2011. İslam'ın kurucusu ve merkezindeki kişi. Arabistan'ın tamamını fethederek Müslüman hakimiyetindeki tek bir yönetim altında birleştirmiş ve böylece Kur'an'ın yanı sıra öğretileri ile uygulamalarını güvence altına alarak İslami dini inancın temelini oluşturmuştur. Müslümanlar tarafından Âdem, İbrahim, Musa, İsa ve diğer peygamberlerin tahrif edilmiş tektanrılı dinlerini onaran ve tamamlayan;Esposito (1998), s. 12.Esposito (2002b), ss. 4–5. Allah'ın insanlara gönderdiği son peygamber olduğuna inanılır. Kur'an 33:40Muhammed'in peygamber olduğuna inanan, "son peygamber" olduğunaysa inanmayan din ve hareketler vardır:

  • Bahâîlik, onu birtakım peygamberler veya "Tanrı'nın Tezahürleri"nden biri olarak sayar ancak Bahaullah'ın tebliğ ettiklerinin onunkileri neshettiğini kabul eder. (kaynak: Smith, Peter (2000). A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oxford: Oneworld Publications. s. 251)
  • Ahmediye Müslüman Cemaati, Muhammed'in son kural koyan peygamber olduğunu kabul eder ancak son peygamber unvanını reddeder. Bakınız:
  • İslam Milleti, Elijah Muhammed'i de peygamber olarak kabul eder. (kaynak: African American Religious Leaders – s. 76, Jim Haskins, Kathleen Benson – 2008)
  • Uluslararası Birleşik Teslimiyetçiler, Reşad Halife'yi de peygamber olarak kabul eder. (kaynak: Daniel Pipes, Miniatures: Views of Islamic and Middle Eastern Politics, s. 98 (2004))

MS 570 civarında Arap şehri Mekke'de doğan Muhammed, hayatının ilk yıllarında hem öksüz hem yetim kalınca amcası Ebu Talib'in koruması altında büyüdü. Kırk yaşında, düzenli olarak bazı geceler inzivaya çekildiği Hira mağarasındayken Cebrail'in kendisine gelerek Allah'ın ilk vahyini ilettiğini duyurdu.

  • Encyclopedia of World History (1998), s. 452An Introduction to the Quran (1895), s. 182An Introduction to the Quran (1895), s. 184 Aldığını iddia ettiği vahiylerle birlikte üç yıl sonra, İslam'daki diğer peygamberlere benzer şekilde,F. E. Peters (2003), s. 9.Esposito (1998), s. 12; (1999) s. 25; (2002) ss. 4–5 " Tevhit" inancını açık bir şekilde ilan ederek insanları Allah'a teslimiyete ve kabul edilen tek yola, yani dine,Kur'an, İslam'dan bahsederken her zaman Arapçada "yol" anlamını taşıyan din sözcüğünü kullanır. davet etmeye başladı. Muhammad Mustafa Al-A'zami (2003), The History of The Qur'anic Text: From Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments, ss. 26–27. UK Islamic Academy. ISBN 978-1872531656.

Başlarda Muhammed kendisine az sayıda destekçi buldu ve kimi Mekkeli kabilelerin düşmanlıklarıyla karşı karşıya kaldı. Kendisine ve kendi inancını benimseyenlere yapılan eziyetten kaçmak için ilk önce bazı Müslümanları Habeşistan'a gönderdi, 622'de ise destekçileriyle birlikte Medine'ye göç etti. Hicret adı verilen bu olay, daha sonradan Hicrî takvim olarak da bilinen İslami takvimin başlangıcı kabul edildi. Medine'ye geldiğinde Muhammed, Medine Sözleşmesi ile birlikte kabileleri tek bir çatı altında topladı. Mekkeli kabileler ile aralıklarla sekiz yıl süren çatışmaların ardından bir Müslüman ordusu kurarak 630'da Mekke'yi ele geçirdi. 632'de Veda Haccı'nı tamamladıktan birkaç ay sonra hastalandı ve hayatını kaybetti. Ölümünden önce Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmının İslam'ı benimseme süreci tamamlanmıştı."Muhammad", Encyclopedia of Islam and the Muslim worldBakınız:

  • Holt (1977a), p. 57
  • Lapidus (2002), ss. 31–32

İslam'a göre, Muhammed'in ölümüne kadar Allah tarafından vahyedilen tüm ayetler, dinin temeli olarak kabul edilen Kuran'ı oluşturdu. Kuran'ın yanı sıra; Muhammed'in hayatı, uygulamaları ve sözleri de Müslümanlar tarafından kabul görerek İslam hukukuna kaynak teşkil etti.

"muhammed" kelimesinin kullanım örnekleri.

Halid bin Selman'ın, babası Kral Selman bin Abdülaziz ve abisi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'ya ne olduğunu bilmediğini savunduğuna işaret edilen makalede, "Birkaç hafta sonra, Suud rejiminin Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve cesedinin parçalanması için İstanbul'a bir suikast timi gönderdiği gerçeği inkar edilemez bir hale gelince Büyükelçi Halid, sinsice Washington'dan sıvışarak Riyad'a gitti.

Olayla ilgili Muhammed El Muniri ile Sami Abdülgani ve Nejla Mekni gözaltına alınmıştı.

Muhammed Abid de Rakka'dan Tel Abyad bölgesine kadar olan bölgede Arapların yaşadığını söyledi.

Yakınlarınca teşhis edilen Yahya Aleuse, Ghasan Abdul Fettah, Bessam Abid Fettah, Abdulrehman Habra, Ebrahım Elahmed, Nasır İsmail, Muhammed Gasir Salih ve Hüseyin Ali'nin cenazeleri yakınlarına verildi.

Oğlunun yaralandığı gün eşinden bir daha haber alamayan Henan Nuri Celil, çocukları Ahmet (2), Muhammed (4), Abdurrahman (6) ve Abdullah'ı (10) yanına alarak Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktı.

Bu sene 18’incisi düzenlenen Doha Forumu’na katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temasları kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan Gelirlerden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Ahmet Azhar, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khadija Bukar Abba İbrahim, Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato Marzuki Bin Yahya, Mısır Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hindam, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahbub Uz Zaman ve Endonezya'dan Büyükelçi Murya Wilana katıldı.

Nusret Akpolat, Mühendislik Fakültesinde Yüksek Lisans öğrencisi olan Afgan öğrenci Muhammed Nakıp Rahimi’nin TÜBİTAK öğrenciler arası proje yarışmasında göstermiş olduğu başarısını kutladı.

Beşiktaş, her iki devrede de Hüseyin Afkan ile sağ kanadı kullanarak, Muhammed Enes Durmuş'la gol aradı.

Kazada, sürücü ve yolcular Ahmet Erdoğan (17) ile Muhammed Yasin Aguş (17) yaralandı.

ADI GÜZEL, KENDİ GÜZEL… Mesajında Yunus Emre’nin, ‘Mümin olanların çoktur cefası/Ahirette olur zevk ü safası/On sekiz bin alemin Mustafa’sı/Adı güzel, kendi güzel Muhammed’ dizelerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Mevlid ufkunda, kardeşlik ahd ve kararlılığımızı yenilemeliyiz.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Yardımcısı Ahtar Muhammed İbrahimi, milletvekili seçimleri için oy kullanma işleminin başladığı saatten bu yana ülke genelinde 193 saldırı düzenlendiğini söyledi.

Daha önce, Pakistan'da bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen Afgan Talibanı kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Afgan Taliban Şurası'nın dün akşam yaptığı toplantıda Molla Ahtar Muhammed Mansur'u yeni liderleri olarak belirlediğini ifade etmişti.

ABD'nin Afganistan'daki Taliban örgütünün lideri Molla Ahtar Muhammed Mansur'u öldürmesi, örgütün ülke genelinde son 15 yılın en büyük saldırılarını yaptığı bir dönemde meydana geldi.

Taliban’ın ayrılıkçı komutanı Molla Muhammed Rasul, yaklaşık altı ay önce ülkenin batı bölgesinde yaptığı açıklamada, örgütün başına geçen Molla Ahtar Muhammed Mansur'a biat etmeyeceğini vurgulayarak Mansur’un Pakistan istihbaratının (ISI) elemanı olduğunu iddia etmişti.