Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
myc

Çekirdekte aktif olan ve hücre bölünmesini düzenlediği düşünülen proteini kotlayan onkogen.