Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
nüğü
  1. İki yüz dirhemlik ağırlık ölçüsü, yarım okka.

  2. Okkanın dörtte biri, yüz dirhem.

  3. Okkanın sekizde biri, elli dirhem.

  4. Okkkanın altıda biri.