Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
nüv

Okkanın dörtte biri, yüz dirhem.