Kelime tanımını bul

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
NAK

bk. noktalar arası iletişim kuralı