Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
namütenahi
  • sıfat Sonsuz, ucu bucağı olmayan
  • zarf Sonsuz, ucu bucağı olmayan bir biçimde
    "Öğleye yakın bu sis dağılınca gökyüzü namütenahi açılıyordu." - S. F. Abasıyanık

"namütenahi" kelimesinin kullanım örnekleri.

Bize bildirilen mesajın üzerinde namütenahi evrensel muştunun bugün hem kendi içerisindeki algılanış biçimiyle hem de dışarısındaki insanların algılayış biçimiyle bu noktaya gelmesinin sebeplerini araştırmak ve buna dair çözümler üretmek noktasında da en azından bir birey, bir entelektüel olarak kendimi görevli addediyorum” dedi.

Namütenahi bir pazar öğleden sonrasında yataktan çıkar mıydık, yarım kalmış işlerimizi tıkır tıkır tamamlar mıydık, sevgilimize koşar mıydık?

Yüce Yaratanın bize indirdiği çok daha namütenahi geniş, insanlığı kuşatan bir mesajdan bahsediyoruz.

Kızılay buradan arzu ettiğinin üzerinde teveccüh gördüğü taktirde de 360 dönüm arazimiz var ve namütenahi rezervimiz var.

Ama bu ayırım yükseldikçe, bizi namütenahi bazı hakların tanındığı bir yere götürmeye başladı.

Mutlaka ve mutlaka size verilen buradaki bir takım bilgilerin teknik tahsilin üzerine, namütenahi yerleştirmeniz lazım.