Kelime tanımını bul

Vikipedi
Nanna (tanrıça)

Nanna Cermen mitolojisinde Işık tanrısı Balder'in karısı ve Forseti'nin annesi olan tanrıçadır.Balder öldüğünde üzüntüsünden o da ölmüştür.Ragnarok'tan sonra geri dönmüştür.