Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
nicel
  • sıfat Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif
Kimya Terimleri Sözlüğü (II)
nicel

Niceliğe, sayısal hesaplamaya ilişkin.

Fizik Terimleri Sözlüğü
nicel

Niceliklerle ilgili; sayısal hesaplara ilişkin.

"nicel" kelimesinin kullanım örnekleri.

Real Time PCR ile hızlı ve hassas bir şekilde nicel ve nitel olarak sonuç alınabilmesi, kontaminasyon riskinin çok az olması ve sonuç almak için ikinci bir tekniğe ihtiyaç duyulmaması nedeni ile en çok tercih edilen teknikler arasında yer almaktadır.

Nicel parametrelerdeki yükselişe koşut olarak, son iki yıldır açıklanan tüm sıralamalarda üniversitemizin bir yükseliş trendi içinde olduğu görülmektedir.

Akademik Dergipark'a aktarılan ve Dergipark üzerinden yayımlanacak dergide, iktisadi ve idari bilimlerin her alanında Türkçe veya İngilizce, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer veriliyor.

Eczacılarımızın bu onurlu mesleği icra ederken, ülkemizde ki sağlık hizmetlerindeki nicel ve nitel artışa paralel iş yükleri de artmaktadır.

Bunun katkıları ve etkileri de rakamlara nicel olarak yansımış durumda.

Bu bakımdan, yargılama sürecinin aktörleri arasında bulunan avukatlar, halkın hak arama özgürlüğünü kullanmalarına, hem nicel hem nitel bakımdan katkı sunan en önemli unsurdur.

Çevre şehircilik ekiplerinin ve AFAD ekibinin ivedilikle yapmış oldukları nitel ve nicel incelemeler nihayetinde insan sağlığı ve çevre sağlığına bir sakınca bulunmadığını belirtmişlerdir.

Fakültemizin nitelik olarak gelişimini, nicel büyümenin hep önünde tuttuk.

Araştırma karma yöntem araştırması olarak desenlenmiş olup araştırma süresince hem nicel hem de nitel veriler toplandı.

Temel bazı meseleler, yapısal sorunlar nicel anlamda büyük ölçüde halledilmiş.

Çalışmada üç farklı yöntem kullanılmış ve nicel ve nitel analizler birleştirilmiştir.