Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
niceleme
  • isim Nicelemek işi
Yöntembilim Terimleri Sözlüğü
niceleme

Bir gözlem yordamıyla elde edilmiş ham ya da nitel verilerin işlenebilmek üzere bir kılavuz aracılığıyla sayıya dönüştürülmesi; sözcük ve anlatımların sayıyla ya da simgeyle dile getirilmesi.

Vikipedi
Niceleme (mantık)

Örneğin, aritmetikte, niceleme sayesinde her doğal sayının bir ardılı olduğu ifadesi kurulabilir. Nicelik belirten bir dil öğesi ("her" gibi) niceleyici olarak adlandırılır. Biçimsel dillerde, niceleyiciler verilen bir önermeden yeni bir önerme yaratmak için kullanılır. Yaratılan önerme dilin kurallarına göre yorumlanır.


Niceleyiciler doğal dillerde de kullanılır; Türkçe'deki örnekleri her, bazı, birçok, biraz ve hiçtir.

Ayrıca bakınız[ değiştir]
  • Matematiksel mantık
  • Önerme
  • Anlambilim
  • Mantık bağlacı
Kaynakça[ değiştir]

"niceleme" kelimesinin kullanım örnekleri.

Ancak bu konuda niceleme ve zamanlama yapma teknolojisi halen mevcut değil.