Kelime tanımını bul

Matematik Terimleri Sözlüğü
niceleyici

Evrensel niceleyici ya da varoluşsal niceleyici. nicelik bk. sayallık.

Mantık Terimleri Sözlüğü
niceleyici

(…) Krş.. tümel niceleyici, tikel niceleyici, sayısal niceleyici, çoğunluk niceleyicisi, bağlı değişken değişmesi.