Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
oğa

Ona (III. teklik şahıs zamiri yaklaşma ve bulunma hâli)