Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
pür
  • sıfat Dolu (II)
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
pür
  1. Yaz kış yapraklarını dökmeyen, nohut büyüklüğündeki meyvesi acı olup yenmeyen bir orman ağacı.

  2. Çam ağacı.

  3. Bodur ardıç ağacı.

  4. Çalılık.

  5. Ardıç ve çam ağaçlarının yapraklı ince dalları, ağaçların budanmış ince dalları.

  6. Çam, ardıç, ladin ağaçlarının iğne gibi ince yaprakları.

  7. Ağaç yaprağı.

  8. Asma yaprağı.

"pür" kelimesinin kullanım örnekleri.

Manyezit taşlarını kalitelerine göre pür dikkat bir şekilde ayıran kadınlar, hem ülke ekonomisine hem de ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Bizim pür kapak yetersizliği ile başvuran ameliyat edilmiş Fallot Tetralojisi'nde oranımız yüzde 85 civarında, önce eko ve anjiyoda balon ölçümleme ile uygun hastaları seçiyoruz.

Burada tam tersine her şey organize edilmiş ve tümü salonda pür dikkat konuşmacıları dinliyorlardı.

Gaziler o geceki hissiyatlarını ve bu hissiyatlarının kahramanlığı dönüş hikayesini anlatırken salon pür dikkat onları dinledi.

Öğrenciler görevli personellerin bilgilendirmelerini pür dikkat dinlerken bilgilendirmelerden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.

O sistemi kendi iç dengeleri içinde, güçler ayrımı, özgürlükçülük vesaire ile pür başkanlık sistemi olarak kurgulamaktır.

Bu anlamıyla, avukatlar, haksızlığın zaman ve mekandan uzaklaşması ve pür adaletin tesisi bakımından modern şövalyelik yapıyorlar.