Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
pederşahi
  • sıfat, toplum bilimi Ataerkil
    "Devlet adamı, pederşahi toplumlarda kalabalıkların idealize ettiği bir örnek kişilik olmak zorundadır." - H. Taner

"pederşahi" kelimesinin kullanım örnekleri.

Bu hükümetin pederşahi felsefesine uygundur ama modern tıbba ters düşmektedir.

Bazı öğrencilerin cürümleriyle kıyaslanamayacak ağırlıkta cezalara çarptırılmasının, artık çoktan geride bırakıldığını umdukları ceza fetişizminden muzdarip, pederşahi bir otorite anlayışını çağrıştırdığını vurgulayan Boyner, bunun demokrasiye yakışmadığını vurguladı.

Tarih boyunca hasta ile hekim arasında otoriter, doktorun dediğinin yapıldığı, pederşahi bir ilişki belirleyici oldu.

Geleneksel pederşahi Osmanlı aile tipine uygun biçimde, çok odalı olarak yapılmışlardır.

Bazı öğrencilerin cürümleriyle kıyaslanamayacak ağırlıkta cezalara çarptırılmasının, artık çoktan geride bırakıldığını umdukları ceza fetişizminden muzdarip, pederşahi bir otorite anlayışını çağrıştırdığını vurgulayan Boyner, bunun demokrasiye yakışmadığının altı çizdi.

Ancak cinselliğin normlar çerçevesinde korunmasına verilen önem ve sapmalara karşı uygulanan cezalar pederşahi toplum yapısına sahip farklı dinlere mensup olanlarda da söz konusudur.

Ayrıca bazı öğrencilerimizin cürümleriyle kıyaslanmayacak ağırlıkta cezalara çarptırılması artık çoktan geride bıraktığımızı umduğumuz ceza fetişizminden muzdarip pederşahi bir otorite anlayışını çağrıştırmaktadır.

Biz çok kadınlı erkek düzeninden tek kadınlı erkek düzenine geçen, pederşahi bir toplumun sancıları içinde bu soruları soruyoruz.