Kelime tanımını bul

Tarih Terimleri Sözlüğü
pençik

bk. pencik.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
pençik

İşçi, hizmetçi.

Vikipedi
Pençik

Pençik, Farsçada beş ve bir anlamına gelen penç ve yek kelimelerinden türemiş, Osmanlı Devleti'nde 1363'ten sonra uygulanmaya başlanmış, savaşlarda elde edilen esirlerin beşte birinin asker olarak istihdam edilmesini ifade eden terimdir.

Pençik usûlü ile istihdam edilmiş askerler önce Müslüman ailelerin yanına verilir, daha sonra askeri görevlere atanırlardı.