Kelime tanımını bul

Kimya Terimleri Sözlüğü (II)
pKa

[pKa] Asit-baz titrasyonlarından veya iletkenlik ölçmelerinden tayin edilebilen asit ayrışma sabitinin (-) logaritması.