Kelime tanımını bul

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
profaj

Konakçı kromozomuna birleşmiş lizoje durumdaki bir tempere fajın latent formu.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
profaj

(Yun. pro: önce; phagein: yemek)

  1. DNA'sı konukçu bakterinin DNA'sıyla kaynaşıp kopyalanan enfeksiyon yapmayan, kararlı provirüs formu.

  2. Bazı durumlarda konukçu DNA'sıyla kaynaşmayan faj DNA'sı.