Kelime tanımını bul

Vikipedi
Protonasyon

Kimyada, protonasyon bir atoma, moleküle veya iyona proton ( H) eklenerek konjuge asidin oluşturulmasıdır. Bazı örnekleri:

  • suyun sülfürik asit tarafından protonasyonu: HSO + HO HO +
  • Karbokatyon oluşumunda izobütenin protonasyonu: (CH)C=CH + HBF (CH)C +
  • Amonyak ve hidrojen klorür reaksiyonundan amonyum klorür oluşumunda amonyakın protonasyonu: NH + HCl → NHCl