Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
protoplazma
  • isim, biyoloji Yapı bakımından çekirdek ve sitoplazmadan oluşan, yan sıvı, saydam ve canlı hücrenin metabolizma olaylarının oluştuğu yer
Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
protoplazma

Sitoplazma.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
protoplazma

Bir hücrenin sitoplazma ve çekirdekten oluşan kısmı, plazmojen.

Vikipedi
Protoplazma

Protoplazma; hücre membranı ile çevrili bir hücrenin yaşam içeriğidir. Sitoplazma için genel bir terimdir.Cammack, Richard; Teresa Atwood; Attwood, Teresa K.; Campbell, Peter Scott; Parish, Howard I.; Smith, Tony; Vella, Frank; Stirling, John (2006), Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology, Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press, ISBN 0-19-852917-1 Protoplazma küçük iyonlar, aminoasitler, monosakkaritler ve su gibi küçük moleküllerden ve ayrıca nükleik asit, protein, lipit ve polisakkarit gibi makromoleküllerin karışımından oluşur.Arthur C. Guyton, John E. Hall, Textbook of Medical Physiology, Eleventh Edition,Saunders, Protoplasm is composed mainly of five basic substances: water, electrolytes, proteins, lipids and carbohydrates.

Ökaryotlarda protoplazma; hücre çekirdeğini çevreleyen ve sitoplazma olarak bilinen nükleoplazm olarak çekirdeğin içindedir.

Prokaryotlarda plazma membranı materyali bakteriyel sitoplazma; gram negatif bakteriler bölgenin dışında iken periplazma dış membranın içindedir.

Protoplazma kelimesi Yunanca'dan gelir. Protos: ilk ve plazma: yapı oluşturmak. İlk olarak Hugo van Mohl tarafından 1846'da ''sert, ince, granüllü ve yarı akışkan '' şeyleri tarif etmek için kullanıldı.Protoplasm. Later J. E. Purkinje coined the term for Cytoplasm + Nucleoplasm in animal cell. 1911 Edition of the Encyclopaedia Britannica. Daha sonra Thomas Huxley hayatın özelliği ve bu maddenin dağılımını konu alan ''yaşamın fiziksel temeli'' olarak adlandırdığı çalışmayı yapmıştır. O zamana kadar protoplazmanın bileşimi gizemliydi ve ne olduğu hakkında çok tartışma vardı.Harvey, E. N. (2004), "Some Physical Properties of Protoplasm", Journal of Applied Physics 9 (2): 68, doi:10.1063/1.1710397 Huxley zaman içinde, uzun zamandır devam eden tartışmalarrı büyük ölçüde bitirecek ''yaşamın temel birimi : ya hücre ya da protoplazmadır'' yazısını yazmıştır. 1860'ların sonunda bu yazıyla ilgili yapılan müazara da büyük ölçüde lehine sonuçlanmıştır. Hücrenin; protoplazma için büyük bir kap, hayatın temel ve evrensel malzemesi olduğu kanısına varılmıştır.Geison, Gerald (1969), "The Protoplasmic Theory of Life and the Vitalist-Mechanist Debate", Isis 60: 272–292

Yaşanın kökenini araştırmak için yapılan laboratuvar çalışmalarında sentetik protoplazma oluşturulması başarılı olmamıştır.

Bugün hücre içeriğinin yapısal olarak çok karmaşık ve kompleks çoklu organellerden oluştuğu bilinmektedir. Protoplazma bizlere 2 formun var olduğunu söylemiş oldu: sıvı benzeri yapı ve jel benzeri yapı.Lazcano, A.; Capone, S.; Walde, P.; Seebach, D.; Ishikawa, T.; Caputo, R. (2008),"What Is Life? A Brief Historical Overview", Chemistry & Biodiversity 5 (1): 1–15,doi:10.1002/cbdv.200890001, PMID 18205130