Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
psammofitler

(Yun. psammos: kum; phyton: bitki) Kum ya da küçük çakıllar gibi kurak habitatlarda yetişen bitkiler.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
psammofitler

Kum veya küçük çakıllar gibi kurak habitatlarda yetişen bitkiler.