Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
rütbe
  • isim Mertebe, derece, paye
    "Müfit vatandaş yetiştirmenin kutsi zevki de her rütbenin, her zevkin fevkinde değil midir?" - E. İ. Benice
  • Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki
    "Ben de nişancı taburunun subaylarını rütbeleriyle, isimleriyle bilirdim." - N. Cumalı
Vikipedi
Rütbe

Rütbe, herhangi bir güvenlik gücünde görevli personelin hiyerarşik mevkisini belirten unvan ve bu unvanı simgeleyen yazı ve işaretlerdir.

"rütbe" kelimesinin kullanım örnekleri.

Rütbe alıp Emniyet Müdür Yardımcısı olan Deniz Şube Müdürü Deniz Yılmaz Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Asayiş Şube Müdürü Turan Arığ Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Muhittin Ergen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğüne, 2.

Başpolisler, lacivert zemin üzerine beyaz floş iplikle işlenmiş kırık tek çizgiden oluşacak rütbe takacaklar.

Kıdemli başpolisler ise lacivert zemin üzerine beyaz floş iplikle işlenmiş kırık çift çizgiden oluşan rütbe takacak.

Bu düzenleme kapsamına giren personel, önceki statülerinden kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamayacak, emniyet hizmetleri sınıfındakiler hariç olmak üzere muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak, bunlara kanun kapsamında verilen silahları irat kaydedilecek.

Kartların ön sağ kısmında 8 köşeli polis rozeti, sol kısmında ise Türk bayrağını simgeleyen ay yıldız ile isim ve rütbe bilgilerinin bulunduğu alanda ise Türk Polis Teşkilatının arması yer alacak.

Bunların, subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda ise iki kademeli kıdemli başçavuş rütbesini geçmemek ve general ve amiraller bulundukları rütbede kalmak üzere rütbe, terfi ve kıdemlilik işlemleri ile yaş haddi ve kadrosuzluk tazminatı da dahil emeklilik işlemleri, görev yaptıkları kurum tarafından 926 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak.

Yönetmelikte, garnizon komutanlarının, başkent dışında jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının başındaki en üst rütbeli personelden rütbe ve kıdemce daha üst olduğu yerlerdeki törenlerde protokol sırasında mahalli mülki idare amirinden sonra yer alacakları belirtildi.

Sizin kahramanlığınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakarlıklar pahasına kazanılan bu büyük zaferin, millet tarafından takdirini gösteren bu rütbe ve unvanı ancak size mal ederek tüm askerlik hayatımın en büyük iftihar sermayesi olarak taşıyacağım.

Birinci paragraf uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden çıkarılanların, mahkeme kararı aranmaksızın, karar tarihinden geçerli olmak üzere rütbe ve memuriyetleri geri alınır, bu kişiler yeniden kamu görevlerine kabul edilmez ve onbeş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Vazife malulü olarak emekliye ayrıldıktan sonra çalışmaya devam eden personelden istifa edenlere son rütbe ve unvanları gözetilerek emekli kimlik kartı düzenlenecek.

Jandarma Genel Komutanlığına mensup sözleşmeli subay ve astsubaylar için muvazzaf subay ve astsubaylığa geçişte belirlenen üst sınır, subaylar için yüzbaşılık rütbe yaş haddi, astsubaylar için astsubay kıdemli üstçavuşluk rütbe yaş haddinin uygulanacağı açıklığa kavuşturuldu.