Kelime tanımını bul

Tarih Terimleri Sözlüğü
rüus
  1. Vezir, beylerbeyi, timar ve zeamet sahipleri dışında kalan bütün devlet görevlilerine verilen görev kâğıdı.

  2. Medrese öğrenimini bitirip sınavı başaranlara verilen diploma.