Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
Rab
  • özel, isim, din b. (***) Tanrı
Vikipedi
Rab

Rab ( Arapça رَبٌّ, İbrânice Rabi רב), "efendi" veya "yüce" anlamına gelen İbranice kökenli bir sözcük.

Etimoloji[ değiştir]

İbrânice'de rab kelimesinden türemiş rabbi kelimesi "din âlimi, öğretmeni" anlamında kullanılagelmiştir. Yahudilikte bilinen ilk rabbi Musa'dır. Rabbi sözcüğü Türkçede haham sözcüğü ile karşılanmıştır.

Rab kelimesinden türeyen diğer kelimeler ise terbiye, mürebbi ve mürebbiye (terbiyeci, eğitimci) gibi kelimelerdir.

İyelik eki i ile (Rabbi) efendim anlamına gelir.http://www.etimolojiturkce.com/kelime/rab

Kullanım[ değiştir]
Rab (ada)

Rab, Hırvatistan'a bağlı bir ada. En büyük kenti Rab'dır. İçindeki başlıca vilâyetler Lopar, Barbat nâ Rabu, Goniar (Gonar), Banjol, Kumpar, Supetarska Draga, Palit ve Mundanije kentleridir. Kuzeyinde Otok Pag Adası, batısında Otok Cres Adası, güneyinde Krk Adası ve doğusunda Hırvatistan anakarası vardır. Otok Rab Adası birçok plaja ve burna sahiptir.

Rab (anlam ayrımı)

Rab sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

  • Rab, İbrahimî dinlerde tanrı anlamına gelen bir sözcük ( efendi)
    • Rabbi, rab kökünden gelen ve haham anlamına gelen sözcük
  • Rab (ada), Hırvatistan'da bir ada.
    • Rab (Hırvatistan), bu adadaki yerleşim birimi

"rab" kelimesinin kullanım örnekleri.

Yıllardır İsrail zulmüne göğüslerini siper eden Filistinli kardeşlerimizi yardımsız bırakma ya Rab.

Elimiz boş yüzümüz kara bir günah için bin ah etmek gerekirken bin günahına bir ahı olmayan ben seni bildik seni bulduk sana geldik bizleri kabul eyle Ya Rab.