Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
RBE

bk. relâtif biyolojik etkinlik