Kelime tanımını bul

İktisat Terimleri Sözlüğü
ROA

bk. aktif getirisi