Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
sôbe

Uzun, dar, ince