Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
süük

Dam saçağı.