Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
sıtma
  • isim, tıp (***) Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık, ısıtma, malarya
    "Sıtma, bir on beş gün içinde beni, çocuğa döndürmüştü." - S. F. Abasıyanık
Asalakbilim Terimleri Sözlüğü
sıtma

Alyuvarların sıtma asalaklarıyle bulaşmasından ileri gelen, ateş, titreme, üşüme nöbetleri ve sarılık gibi belirtilerle tanınan hastalık; bataklık iğezi, malarya.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
sıtma

Erkeklerin dışa giydikleri gömlek, frenkgömleği.

Vikipedi
Sıtma

Sıtma, hastalık yapıcı bir grup parazit olan plazmodiumların, dişi anofel sivrisinekleriyle insanlara bulaşmasıyla yayılan ateşli bir hastalıktır.

"sıtma" kelimesinin kullanım örnekleri.

Alevlenme dönemlerinde kortizon dışı antiromatizmal ilaçlar, sıtma ilaçları, kortizon ve immunsupresif (bağışıklı sistemini baskılayıcı) ilaçlar kullanılabilir.

Ancak ülkemizde sıtma etkenini nakleden anofel türlerinin bulunması, iklim ve çevresel faktörler, büyük nüfus hareketleri, sıtma endemik ülkelere seyahat edenlerin sayısının ve ticaret ilişkilerinin artması nedeniyle yurtdışı kaynaklı sıtma vakalarında artış görülmektedir" diye konuştu.

İlaçlama çalışmalarında ekiplerin, vektör ve zararlılardan bulaşabilecek sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma ve şark çıbanı hastalıkların önüne geçmek için entegre mücadele yöntemleri olan mekanik, kültürel, biyolojik ve kimyasal mücadele yürüttüğü kaydedilen açıklamada, gübrelik alanlar, her türlü organik atıklar ve çöp birikinti alanlarının ilaçlandığı aktarıldı.

Yeni yönetmeliğe göre ayrıca, Hemoglobinopati Tanı Merkezi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Sıtma ile Mücadele birimlerinin verdiği hizmetler de Sağlıklı Hayat Merkezlerinin bünyesinde sürdürülecek.

Kemik, sıtma ve Leishmania tanısı alan hastaların tedavilerinde kullanılan ilaçların Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından temin edildiğini ve Halk Sağlığı Müdürlüklerince ücretsiz olarak dağıtıldığını da sözlerine ekledi.

Sivrisinekler sıtma, filariazis, deng, sarı humma ve ensefalomyelitis gibi viral veya parazitik hastalıkları insanlara bulaştırarak salgınlara yol açarlar.

Sivrisinek ve vektör mücadelesi, Sıtma Savaş Birimlerimizde eğitimli ve deneyimli personelimiz tarafından periyodik olarak yapılmaktadır.

Ahmet Özbilgin başkanlığında oluşturulan heyet, 10 yıl süren araştırmaların sonucunda Ege Bölgesi'nde İzmir ve Manisa dağlarında yetişen bitkiler üzerinde yaptığı çalışma sonrasında sıtma hastalığına iyi gelen dört bitki türü tespit tti.