Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
sıtmak
  1. İçi su ya da irin dolu yara, kabarcık patlamak.

  2. Öd patlamak, korkmak.

  3. Yumurta vb. kırılmak.

  4. Balon patlamak

  5. Çok yağmur nedeniyle ekin bozulmak.