Kelime tanımını bul

Kimya Terimleri Sözlüğü (II)
salisilamit

Formülü C6H4(OH)CONH2, , mol kütlesi 137,1 g, e.n. 138 °C olan, suda çok az çözünen ateş düşürücü ve ağrı kesici bir madde. Salamid. O-hidroksibenzamit