Kelime tanımını bul

Dilbilim Terimleri Sözlüğü
sandhi

Bir kelimenin başındaki veya sonundaki sesin cümle içinde uğradığı değişikliğe DIŞ SANDHİ ( S. externe ), komşu seslerin etkisiyle iç kısmında meydana gelen değişikliğe de İÇ SANDHi ( S. Interne ) denir.