Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
savunu
  • isim Savunma
    "Olaylar zinciri bu savunuyu haklı çıkaracak nitelikte değildir." - S. Birsel

"savunu" kelimesinin kullanım örnekleri.

Kadınların çalışması için aileye karşı, düzenlemelerin kadın lehine olması için devlete karşı savunu gibi.

Burada Obama yönetiminin Meclise sunmaya çalıştığı savunu ise bunun iç politika malzemesinden çok ABD'nin kredibilitesiyle alakalı olduğu.

Sol jargonu savunan bir gençlik yaşadım ve üniversitelerin bir bilim yuvası değil, bir politik savunu merkezi haline getirildiğini üzülerek müşahede ettim.

Getirilen çözüm önerilerinin kısa zaman içinde raporlanması ve bir politika belgesi oluşturularak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde lobi ve savunu faaliyetlerinde kullanılması hedeflenmesi uygun bulundu.