Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
savunuculuk
  • isim Savunu yapma işi
Vikipedi
Savunuculuk

Savunuculuk, bir bireyin kendisi, bir diğer birey ya da bir grup birey adına konuşma, temsilde bulunma, eylemde bulunma, belirli hedef(ler)i gerçekleştirme ya da koruma amaçlarından birisinin ya da birden çoğunun gerçekleştirilebilmesi için yürütülen çalışmaların tamamını ifade etmektedir. Bu bağlamda karar alma süreçlerini etkilemeyi hedefleyen Savunuculuk kavramı, lobicilik kavramını da içermekle birlikte, yalın anlamlıyla lobicilikten çok daha geniş sınırlara sahiptir. Savunuculuk genel olarak siyaset ile ilişkili bir kavram olmakla birlikte sadece siyasi değil, iktisadi, sosyal ve hatta diplomatik sonuçlar doğurabilmektedir.

Savunuculuk, genel olarak doğrudan kontrol-denge mekanizmaları arasında sayılmasa dahi aslında sivil toplumun devleti denetlemesine sağladığı katkı sebebiyle bu sistematikte önemli bir yere sahip olduğu kabul edilebilir. Keza kuvvetler ayrılığı açısından bakıldığında sık sık gündeme gelen erkler arası kontrol-denge mekanizmalarına benzer bir işleyişle sivil toplumun üç temel erk olan yasama, yürütme ve yargıyı devletin varlık sebebi olan bireyin denetlemesini güçlendirerek mümkün kılmaktadır.

Bu anlamda Savunuculuk, sivil toplumu güçlendirerek demokrasinin daha sağlıklı bir şekilde hayata geçmesine önemli katkı sağlayabilmektedir.

"savunuculuk" kelimesinin kullanım örnekleri.

Çünkü bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bir, savunuculuk, insanların dertlerini dünyaya anlatabilmek.

Kadınların kuşaklar boyu yürüttüğü aktivizm ve savunuculuk faaliyetleri sonuç vermeye başladı.

Şu anda bütün gücümüzle bağımlılıklarla mücadelede savunuculuk yapmaya çalışıyoruz.

Eğitim, savunuculuk ve gönüllülük faaliyetleri ile de kamuoyunun doğal varlıkların korunması konusunda bilinçlenmesi ve harekete geçmesi için faaliyetlerimize davam edeceğiz.