Kelime tanımını bul

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
SGA

bk. sayısal görüntü arayüzü