Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
sigortalama
  • isim Sigortalamak işi
İktisat Terimleri Sözlüğü
sigortalama

Sigorta yapanın olası herhangi bir zararı parayla karşılayacağına önceden güvence vermesi.

"sigortalama" kelimesinin kullanım örnekleri.

Bozdağ, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada, etrafta, içeride ve dışarıda olan bitene baktıklarında, Türkiye'nin birliğini, bölünmezliğini, huzurunu, istikrarını, güven ortamını halkın sigortasıyla sigortalama ihtiyacı doğduğunu bildirdi.

Sigortalama işlemlerinin yürütümü, emeklilik sistemlerinin yönetimi, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve kayıt dışı istihdamla mücadele gibi 4 ana alanda çok güçlü kurumsal yapıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tarsim kapsamında sigortalama sürecinin 28 Şubat 2018 son tarih olduğunu üreticimize hatırlatmak istiyoruz.

Satoğlu, bir önceki yıla göre büyükbaş hayvanlarda sigortalama oranının yüzde 49, küçükbaşlarda yüzde 43 olduğunu kaydetti.

Şirketler tek başına bunu karşılayacak kuvvette olmadığı için tekrardan sigortalama dediğimiz reasürans yapısı ile şirketin risklerini paylaşım usulüyle yurt dışındaki başka şirketlere satıyoruz.