Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
sir
  1. Halkalı solucanların solunum ve çiftleşme aygıtı.

  2. Denizlâlelerini zemine bağlayan sap şeklinde uzantı.

  3. Bazı yassı solucanlarda ve yumuşakçalarda penis görevi olan organ.

  4. Böceklerin bacak, anten gibi organlarında bulunan saç şeklindeki yapılar.

  5. Barnakların tüylü beslenme yapıları.

Tarih Terimleri Sözlüğü
sir
  1. Eskiden Avrupa'da kimi derebeylerine verilen san.

  2. İmparator ve krallara seslenirken kullanılan saygı sanı.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
sir

Sır.