Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
stopaj
  • isim, ticaret Ön kesinti
İktisat Terimleri Sözlüğü
stopaj

bk. kaynakta kesme yöntemi

Vikipedi
Stopaj

Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.

Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir. Türkiye gibi beyan esasının geçerli olduğu vergi sistemlerinde stopaj istisna teşkil etmektedir. Stopaj ile tevkifat aynı anlama gelmekte olup tevkifat daha çok katma değer vergisi uygulamasında kullanılmaktadır."Tevkifat Nedir?", www.vergiblog.com. Erişim tarihi: 4 Şubat 2017

"stopaj" kelimesinin kullanım örnekleri.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek, "Bizim önerimiz aynı şeyin, aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması.

Her ne kadar uzun vadeli mevduatları teşvik amacı ile stopaj vergisi azaltılmış olsada bu mevduatlara ödenen faiz oranı da daha düşük olduğu için parayı uzun vadede kitlemek şu anda cazip bir alternatif değil.

Şuanda, Nazilli Ticaret Borsası olarak geçmiş döneme ait hiçbir stopaj ve tevkifat borcumuz bulunmadığı gibi, çalışanlarımıza yönelik olarak da işçilik borcumuz ve sigorta prim borçlarımız bulunmamaktadır.

Açıklamasında, üç ay süreyle uygulanacak düzenlemeyle Türk lirası mevduatında 6 ay vadeye uygulanan vergi oranının yüzde 5 olduğunu, 1 yıla kadar vadeli Türk Lirası mevduat hesabında stopaj oranının yüzde 3'e indirildiğini ve 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranının sıfırlandığını anımsatan Zeytinoğlu, dolar mevduatlarında ise 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranının yüzde 20'ye yükseltildiğini, vadesiz veya 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranının yüzde 16'ya çıkarıldığını, vadesiz veya 6 aya kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranının yüzde 20'ye yükseltildiğini ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için belirlenen yüzde 13'lük oranda ise değişiklik yapılmadığını aktardı.