Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
tüz

Töreye, yasaya uygun davranan, âdil.