Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
takınmak
  • nsz Kendine takmak
  • -i Bir nitelik veya durum almak
    "Takındığı bu sıfatı boynundaki kravattan fazla mühimsediği de yoktu." - F. R. Atay

"takınmak" kelimesinin kullanım örnekleri.

Hükümet, kuruluşundan bir süre sonra maalesef, biraz önce arz edilen temel anayasal prensiplerin zaman zaman dışına kaymak suretiyle özellikle dini siyasete alet ederek, irticai gelişmelere kucak açmak, laik rejimi yıpratırcasına tavırlar takınmak, bazı çevreleri bu hususta teşvik ve tahrik etmek, ayrıca basına yansıyan yolsuzluklar gibi bir takım tavır ve hareketleriyle kamuoyunda ciddi huzursuzluklar yaratmıştır.

Elbette ki her ülke terörle mücadele etmek durumundadır, elbette ki terör bir insanlık suçudur, teröre karşı ortak tavır takınmak durumundayız, hep birlikte siyasi görüşümüz ne olursa olsun dur demek zorundayız, bunda kimsenin en ufak bir tereddütü yok.