Kelime tanımını bul

Mantık Terimleri Sözlüğü
tamdevirme

(…) || Örn. 'Bütün insanlar ölümlüdür' önermesinden tamdevirme ile 'Bütün ölümlü olmayanlar insan olmayandır' önermesi elde edilir.