Kelime tanımını bul

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
Tamm-Horsfallmukoproteini

Böbrekte, Henle kulpunun çıkan kolunda, distal tubuluslarda ve otolitik kortikal tubulus epitellerinin sitoplazmasında görülen, granüler, pembe renkte normal ürün. Patolojik bir değişim olarak değerlendirilmemelidir.