Kelime tanımını bul

Vikipedi
Tetragrammaton

Yahveh , Kitab-ı Mukaddes'te geçen Tanrı'nın gerçek ismidir.The Jewish Study Bible, Oxford University Press, 2004, pp. 111–112 Yahveh kelimesinin Latin harfleriyle yazımında kullanılan harflerden birisi "v" değil "w"dur. Türk alfabesinde "w" harfi yer almadığı için Türkçe kaynaklarda "v" harfiyle yazılabilmektedir. Bu kelime, orijinalinin yalnızca dört sessiz harfle (YHWH) yazılabildiği İbranice bir kelimedir, fakat Tetragrammaton orijinal telaffuzu bilinmemektedir. İsmin genel olarak bilinen anlamı "Varlığı ne olursa olsun var olanları getirir"dir fakat bu söylem kesin olarak kabul edilmemektedir. Bu ismin geleneksel tercümesi İngilizce Kitab-ı Mukaddes'te şu şekilde geçmektedir: "Ben kimim" veya "Ben benimdir." Exodus 3:14 in KJV, Douay-Rheims, Revised Standard Version, English Standard Version, New American Standard Bible, New Jewish Publication Society of America Version, etc.: rendered in the NKJV as the "Self-existent One""Yahweh." Encyclopædia Britannica Online. 10 Dec. 2009