Kelime tanımını bul

Kimya Terimleri Sözlüğü (II)
trimetilklorosilan

Formülü (CH3)3SiCl, yoğunluğu (25/25 °C) 0,854 g/mL, parlama noktası 27,7 °C ve yangın tehlikesi olan, benzen, eter ve perkloroetilende çözünen, su ile şiddetlice reaksiyona giren, dokuyu kuvvetle tahriş eden renksiz sıvı bir madde.