Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
uba

Komşu.